Program rada

Za postizanje osnovnog cilja promoviranja kulture Gluhih te kazališne i audio-vizualne umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu, omogućavanja veće dostupnosti umjetničkih i kulturnih događaja zajednici Gluhih i nagluhih te prihvaćanja Gluhih kao manjinske kulturalne grupe unutar društva, Udruga “DLAN”, djelovati će u skladu sa programskim ciljevima definiranim u Statutu kao:

1. Razvijanje kreativnost i samopoštovanja Gluhih.

2. Promoviranje kulture Gluhih te audio-vizualne i kazališne umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

3. Veća dostupnost umjetničkih i kulturnih događaja zajednici Gluhih i nagluhih.

4. Održavanje radionica i organiziranje predavanja o umjetnosti i kulturi Gluhih.

5. Sudjelovanje na kongresima Gluhih, kazališnim festivalima Gluhih te izložbama Gluhih umjetnika.

6. Kreiranje web stranice i razvijanje veza i suradnje sa sličnim organizacijama u Europi i svijetu. Web stranica će pružati informacije o zajednici Gluhih u Hrvatskoj, kulturi Gluhih, Hrvatskom znakovnom jeziku, audio-vizualnim umjetnostima i aktivnostima kazališta Gluhih.

7. Prihvaćanje Gluhih kao jezične i kulturne manjine, u skladu s preporukama Europskog parlamenta i UN.

Udruga, odnosno njeni izabrani članovi će ovim programskim ciljevima težiti kroz Statutom predviđene aktivnosti:

1. Predstave kazališta Gluhih na znakovnom jeziku – najmanje dvije javne produkcija godišnje.

2. Ples i tzv. Sign Dance (kombinacija znakovnog jezika i plesa).

3. Poezija na znakovnom jeziku.

4. Audio-vizualne umjetnosti Gluhih autora – glazba, slikanje, fotografija, kiparstvo i video umjetnost.

5. Pripovijedanje priča na znakovnom jeziku.

6. Promocija znakovnog jezika i kulture Gluhih putem kulturnih događanja, radionica, predavanja, tekstova na web stranici i predstava.

Odgovori